Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Področje uporabe

Ta izjava o varstvu podatkov velja za vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v podjetju, in za vse osebne podatke, ki jih obdelujejo podjetja, ki jih naročimo (obdelovalci naročil). Z osebnimi podatki so mišljene informacije v smislu člena 4, št. 1 DSGVO, kot so ime, e-poštni naslov in poštni naslov osebe. Obdelava osebnih podatkov zagotavlja, da lahko ponujamo in zaračunavamo svoje storitve in izdelke, tako na spletu kot zunaj njega. Področje uporabe tega pravilnika o zasebnosti vključuje:

 • vse spletne predstavitve (spletna mesta, spletne trgovine), ki jih upravljamo.
 • Nastopi v družabnih medijih in komunikacija prek e-pošte
 • Mobilne aplikacije za pametne telefone in druge naprave

Na kratko: Izjava o varstvu podatkov velja za vsa področja, na katerih se v podjetju strukturirano obdelujejo osebni podatki prek zgoraj navedenih kanalov. Če z vami sklenemo pravno razmerje zunaj teh kanalov, vas bomo po potrebi obvestili posebej.

Pravna podlaga

V naslednji izjavi o varstvu podatkov vam zagotavljamo pregledne informacije o pravnih načelih in predpisih, tj. pravnih podlagah Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki nam omogočajo obdelavo osebnih podatkov.
Kar zadeva zakonodajo EU, se sklicujemo na UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016. Do te Splošne uredbe EU o varstvu podatkov lahko seveda dostopate prek spleta na EUR-Lexu, dostopni točki za zakonodajo EU, na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 preberi več.

Vaše podatke obdelujemo le, če velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Soglasje (člen 6(1)(a) DSGVO): Dali ste nam soglasje za obdelavo podatkov za določen namen. Primer je shranjevanje vaših vnesenih podatkov v kontaktnem obrazcu.
 2. Pogodba (člen 6(1)(b) DSGVO): Za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih obveznosti z vami obdelujemo vaše podatke. Če na primer z vami sklenemo prodajno pogodbo, potrebujemo osebne podatke vnaprej.
 3. Pravna obveznost (člen 6(1)(c) DSGVO): Če smo zakonsko obvezani, obdelujemo vaše podatke. Na primer, zakonsko smo zavezani hraniti račune za računovodske namene. Ti običajno vsebujejo osebne podatke.
 4. Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) DSGVO): V primeru zakonitih interesov, ki ne omejujejo vaših temeljnih pravic, si pridržujemo pravico do obdelave osebnih podatkov. Nekatere podatke moramo na primer obdelati za varno in ekonomično delovanje našega spletnega mesta. Ta obdelava je zato zakoniti interes.

Nadaljnji pogoji, kot so izvajanje snemanj v javnem interesu in izvajanje javnih pooblastil ter zaščita vitalnih interesov, se pri nas praviloma ne pojavljajo. Če je takšna pravna podlaga pomembna, bo navedena na ustreznem mestu.

Poleg uredbe EU se uporabljajo tudi nacionalni zakoni:

 • Na spletnem mestu Avstrija to je Zvezni zakon o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Zakon o varstvu podatkov), kratek DSG.
 • Na spletnem mestu Nemčija . Zvezni zakon o varstvu podatkov, kratek BDSG.

Če veljajo drugi regionalni ali nacionalni zakoni, vas bomo o njih obvestili v naslednjih razdelkih.

Kontaktni podatki odgovorne osebe

Če imate vprašanja o varstvu podatkov ali obdelavi osebnih podatkov, spodaj najdete kontaktne podatke odgovorne osebe ali urada:
Luka Wraber
Dunajska ulica 68
A-2340 Mödling
E-naslov: office@lukawraber.com

Pooblaščen za zastopanje: Luka Wraber
E-pošta: office@lukawraber.com

Odtis: https://lukabadmintonshop.com/impressum/ in . https://www.lukawraber.com/impressum/

Obdobje skladiščenja

Dejstvo, da osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov, pri nas velja kot splošno merilo. To pomeni, da osebne podatke izbrišemo takoj, ko razlog za njihovo obdelavo ne obstaja več. V nekaterih primerih smo zakonsko obvezani, da določene podatke hranimo tudi po prenehanju prvotnega namena, na primer za računovodske namene.

Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo podatki izbrisani takoj, ko bo to mogoče, in v kolikor jih ni treba shraniti.

V nadaljevanju vas bomo obvestili o posebnem trajanju zadevne obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije.

Pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov

V skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo o naslednjih pravicah, ki jih imate za zagotovitev poštene in pregledne obdelave podatkov:

 • V skladu s 15. členom GDPR imate pravico vedeti, ali obdelujemo podatke o vas. V tem primeru imate pravico, da prejmete kopijo podatkov in naslednje informacije:
  • namen, za katerega izvajamo obdelavo;
  • kategorije, tj. vrste podatkov, ki se obdelujejo;
  • kdo prejme te podatke in če se podatki prenesejo v tretje države, kako je zagotovljena varnost;
  • kako dolgo bodo podatki shranjeni;
  • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave in pravice do ugovora obdelavi;
  • da se lahko pritožite nadzornemu organu (povezave do teh organov so na voljo spodaj);
  • izvor podatkov, če jih nismo zbrali od vas;
  • ali se izvaja profiliranje, tj. ali se podatki samodejno ovrednotijo, da se oblikuje vaš osebni profil.
 • V skladu s členom 16 GDPR imate pravico do popravka podatkov, kar pomeni, da moramo podatke popraviti, če najdete napake.
 • V skladu s členom 17 SUVP imate pravico do izbrisa ("pravica biti pozabljen"), kar pomeni, da lahko zahtevate izbris svojih podatkov.
 • V skladu s členom 18 GDPR imate pravico do omejitve obdelave, kar pomeni, da lahko podatke samo shranimo, ne smemo pa jih več uporabljati.
 • V skladu s členom 20 GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da vam bomo na zahtevo posredovali vaše podatke v običajni obliki.
 • V skladu s členom 21 SUVP imate pravico do ugovora, ki po uveljavitvi pomeni spremembo obdelave.
  • Če obdelava vaših podatkov temelji na členu 6(1)(e) (javni interes, izvajanje javne oblasti) ali členu 6(1)(f) (zakoniti interes), lahko obdelavi ugovarjate. Takoj ko bo mogoče, bomo preverili, ali lahko zakonito upoštevamo ta ugovor.
  • Če se podatki uporabljajo za neposredno trženje, lahko kadar koli ugovarjate tovrstni obdelavi podatkov. Potem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za neposredno trženje.
  • Če se podatki uporabljajo za profiliranje, lahko kadar koli ugovarjate tej vrsti obdelave podatkov. Potem vaših podatkov ne smemo več uporabljati za profiliranje.
 • V skladu s členom 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate lahko pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (na primer profiliranje).
 • V skladu s 77. členom GDPR imate pravico do pritožbe. To pomeni, da se lahko kadar koli pritožite pri organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava osebnih podatkov krši GDPR.

Na kratko: Imate pravice - ne oklevajte in se obrnite na zgoraj navedeni pristojni organ!

Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile vaše pravice do varstva podatkov kršene na kakršen koli drug način, se lahko pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov, katerega spletna stran je na naslovu https://www.dsb.gv.at/ najti. V Nemčiji ima vsaka zvezna dežela svojega pooblaščenca za varstvo podatkov. Za več informacij se lahko obrnete na Zvezni komisar za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (BfDI) stik. Za naše podjetje je pristojen naslednji lokalni organ za varstvo podatkov:

Avstrijski organ za varstvo podatkov

Vodja: Andrea Jelinek, dr. med.
Naslov:
Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj
Telefonska številka:
+43 1 52 152-0
Elektronski naslov:
dsb@dsb.gv.at
Spletna stran:
https://www.dsb.gv.at/

Prenos podatkov v tretje države

Podatke v države zunaj EU (tretje države) prenašamo ali obdelujemo le, če v to privolite, če to zahteva zakon ali je potrebno po pogodbi, v vsakem primeru pa le, če je to na splošno dovoljeno. Vaše soglasje je v večini primerov najpomembnejši razlog za obdelavo podatkov v tretjih državah. Obdelava osebnih podatkov v tretjih državah, kot so ZDA, kjer številni prodajalci programske opreme zagotavljajo storitve in imajo svoje strežnike, lahko pomeni, da se osebni podatki obdelujejo in shranjujejo na nepričakovane načine.

Izrecno opozarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelava podatkov s strani ameriških storitev (kot je Google Analytics) lahko povzroči, da podatki niso obdelani in shranjeni anonimno. Poleg tega lahko vladni organi ZDA dostopajo do posameznih podatkov. Poleg tega je možno, da se zbrani podatki povežejo s podatki iz drugih storitev istega ponudnika, če imate ustrezen uporabniški račun. Če je to mogoče, poskušamo uporabljati strežnike v EU, če je to na voljo.

Podrobnejše informacije o prenosu podatkov v tretje države vam bomo po potrebi posredovali na ustreznih mestih v tem pravilniku o zasebnosti.

Varnost obdelave podatkov

Za zaščito osebnih podatkov smo uvedli tehnične in organizacijske ukrepe. Kjer je mogoče, osebne podatke šifriramo ali psevdonimiziramo. Na ta način tretjim osebam čim bolj otežimo sklepanje o osebnih podatkih iz naših podatkov.

Člen 25 GDPR govori o "varstvu podatkov s tehnično zasnovo in privzetimi nastavitvami, prijaznimi do varstva podatkov", kar pomeni, da je treba tako programsko opremo (npr. obrazce) kot strojno opremo (npr. dostop do strežniške sobe) vedno oblikovati z mislijo na varnost in sprejeti ustrezne ukrepe. V nadaljevanju bomo po potrebi podrobneje opisali posamezne ukrepe.

Šifriranje TLS s protokolom https

TLS, šifriranje in https zvenijo zelo tehnično in tudi so. Uporabljamo protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure je kratica za "varen protokol za prenos hiperteksta") za prenos podatkov po internetu na način, ki je varen pred prisluškovanjem.
To pomeni, da je celoten prenos vseh podatkov iz vašega brskalnika v naš spletni strežnik zaščiten - nihče ne more "prisluškovati".

Na ta način smo uvedli dodatno raven varnosti in s tehnološko zasnovo zagotovili zaščito podatkov (člen 25(1) SUVP). Z uporabo protokola TLS (Transport Layer Security), ki je šifrirni protokol za varen prenos podatkov po internetu, lahko zagotovimo zaščito zaupnih podatkov.
Uporabo te zaščite prenosa podatkov prepoznate po majhnem simbolu ključavnice. v zgornjem levem kotu brskalnika, levo od spletnega naslova (npr. beispielseite.de) in uporaba sheme https (namesto http) kot dela našega spletnega naslova.
Če želite izvedeti več o šifriranju, priporočamo, da v Googlu poiščete geslo "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", da dobite dobre povezave do nadaljnjih informacij.

Komunikacija

Povzetek komunikacije
👥 Prizadete osebe: Vsi, ki z nami komunicirajo po telefonu, elektronski pošti ali spletnem obrazcu.
Obdelani podatki: npr. telefonska številka, ime, e-poštni naslov, vneseni podatki iz obrazca. Več podrobnosti o tem najdete v ustrezni uporabljeni vrsti stika.
🤝 Namen: komuniciranje s strankami, poslovnimi partnerji itd.
📅 Obdobje shranjevanja: trajanje poslovnega primera in zakonskih zahtev
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(b) DSGVO (pogodba), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Ko stopite v stik z nami in komunicirate prek telefona, e-pošte ali spletnega obrazca, se lahko obdelujejo osebni podatki.

Podatki se obdelujejo za obravnavo in obdelavo vašega vprašanja in s tem povezane poslovne transakcije. Podatki se hranijo toliko časa, kolikor to zahteva zakonodaja.

Zadevne osebe

Omenjeni postopki veljajo za vse, ki iščejo stik z nami prek komunikacijskih kanalov, ki jih zagotavljamo.

Telefon

Ko nas pokličete, se podatki o klicu psevdonimno shranijo v zadevni končni napravi in pri uporabljenem ponudniku telekomunikacijskih storitev. Poleg tega lahko podatke, kot sta ime in telefonska številka, naknadno pošljete po elektronski pošti in jih shranite za namene odgovarjanja na poizvedbe. Podatki se izbrišejo takoj, ko je poslovni primer zaključen in ko to dopuščajo zakonske zahteve.

E-naslov

Če z nami komunicirate po e-pošti, se lahko podatki shranijo v zadevni končni napravi (računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon ...), podatki pa so shranjeni na strežniku e-pošte. Podatki se izbrišejo takoj, ko je poslovni primer zaključen in ko to dopuščajo zakonske zahteve.

Spletni obrazci

Če z nami komunicirate prek spletnega obrazca, se podatki shranijo na našem spletnem strežniku in po potrebi posredujejo na naš e-poštni naslov. Podatki se izbrišejo takoj, ko se poslovni primer zaključi in ko to dovoljujejo zakonske zahteve.

Pravna podlaga

Obdelava podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev): Dovolite nam, da shranimo vaše podatke in jih uporabimo za namene, povezane s poslovnim primerom;
 • člen 6(1)(b) DSGVO (pogodba): Obstaja potreba po izpolnitvi pogodbe z vami ali obdelovalcem, kot je ponudnik telefonskih storitev, ali pa moramo podatke obdelati za predpogodbene dejavnosti, kot je priprava ponudbe;
 • Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi): Poizvedbe strank in poslovno komuniciranje želimo voditi v profesionalnem okviru. V ta namen so za učinkovito delovanje komunikacije potrebne določene tehnične zmogljivosti, kot so programi za elektronsko pošto, strežniki za izmenjavo in operaterji mobilne telefonije.

Piškotki

Piškotki Povzetek
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: odvisno od posameznega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📓 Obdelani podatki: Odvisno od uporabljenega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od posameznega piškotka, lahko traja od nekaj ur do nekaj let.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so piškotki?

Naše spletno mesto uporablja piškotke HTTP za shranjevanje podatkov o uporabniku.
V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj so piškotki in zakaj se uporabljajo, da boste bolje razumeli naslednji pravilnik o zasebnosti.

Kadar brskate po internetu, uporabljate brskalnik. Znani brskalniki so Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer in Microsoft Edge. Večina spletnih mest v brskalnik shranjuje majhne besedilne datoteke. Te datoteke se imenujejo piškotki.

Nekaj pa ni mogoče zanikati: Piškotki so zelo uporabni mali pomočniki. Skoraj vsa spletna mesta uporabljajo piškotke. Natančneje, gre za piškotke HTTP, saj obstajajo tudi drugi piškotki za druge aplikacije. Piškotki HTTP so majhne datoteke, ki jih naše spletno mesto shrani v vaš računalnik. Te datoteke s piškotki se samodejno shranijo v mapo s piškotki, ki je dejansko "možgani" vašega brskalnika. Piškotek je sestavljen iz imena in vrednosti. Pri opredelitvi piškotka je treba navesti tudi enega ali več atributov.

Piškotki shranjujejo določene uporabniške podatke o vas, na primer jezik ali osebne nastavitve strani. Ko se vrnete na naše spletno mesto, vaš brskalnik posreduje podatke, povezane z uporabnikom, nazaj na naše spletno mesto. Zahvaljujoč piškotkom naše spletno mesto ve, kdo ste, in vam ponudi nastavitve, ki ste jih vajeni. V nekaterih brskalnikih ima vsak piškotek svojo datoteko, v drugih, kot je Firefox, pa so vsi piškotki shranjeni v eni datoteki.

Naslednja slika prikazuje možno interakcijo med spletnim brskalnikom, kot je Chrome, in spletnim strežnikom. Pri tem spletni brskalnik zahteva spletno stran in od strežnika nazaj prejme piškotek, ki ga brskalnik ponovno uporabi, ko zahteva drugo stran.

HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver

Obstajajo piškotki prve osebe in piškotki tretje osebe. Piškotke prve osebe ustvarja neposredno naše spletno mesto, piškotke tretje osebe pa ustvarjajo partnerska spletna mesta (npr. Google Analytics). Vsak piškotek je treba oceniti posebej, saj vsak piškotek shranjuje različne podatke. Tudi čas veljavnosti piškotka se giblje od nekaj minut do nekaj let. Piškotki niso programska oprema in ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali drugih "škodljivcev". Piškotki tudi ne morejo dostopati do informacij v vašem računalniku.

Podatki o piškotkih so lahko na primer videti takole:

Ime: _ga
Vrednost: GA1.2.1326744211.152112108422-9
Predvidena uporaba: Razlikovanje obiskovalcev spletnega mesta
Datum veljavnosti: Po dveh letih

Brskalnik mora podpirati te najmanjše velikosti:

 • Vsaj 4096 bajtov na piškotek
 • Vsaj 50 piškotkov na domeno
 • Skupaj vsaj 3000 piškotkov

Katere so različne vrste piškotkov?

Vprašanje, katere piškotke uporabljamo, je odvisno od uporabljenih storitev in je pojasnjeno v naslednjih razdelkih pravilnika o zasebnosti. Na tem mestu bi radi na kratko razpravljali o različnih vrstah piškotkov HTTP.

Ločimo štiri vrste piškotkov:

Bistveni piškotki
Ti piškotki so potrebni za zagotavljanje osnovnih funkcij spletnega mesta. Ti piškotki so na primer potrebni, ko uporabnik izdelek položi v nakupovalno košarico, nato nadaljuje brskanje po drugih straneh in se pozneje odpravi na blagajno. Ti piškotki ne izbrišejo nakupovalne košarice, tudi če uporabnik zapre okno brskalnika.

Namenski piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o vedenju uporabnika in o tem, ali uporabnik prejme sporočila o napakah. Poleg tega se ti piškotki uporabljajo tudi za merjenje časa nalaganja in obnašanja spletnega mesta v različnih brskalnikih.

Ciljni piškotki
Ti piškotki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo. Na primer, shranijo se vnesene lokacije, velikosti pisave ali podatki iz obrazca.

Oglaševalski piškotki
Ti piškotki se imenujejo tudi ciljni piškotki. Uporabljajo se za zagotavljanje individualno prilagojenega oglaševanja uporabniku. To je lahko zelo praktično, a tudi nadležno.

Običajno vas ob prvem obisku spletnega mesta vprašamo, katero od teh vrst piškotkov želite dovoliti. Ta odločitev je seveda shranjena tudi v piškotku.

Če želite izvedeti več o piškotkih in se ne bojite tehnične dokumentacije, vam priporočamo. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, zahtevo za pripombe projektne skupine za internetno inženirstvo (IETF) z naslovom "HTTP State Management Mechanism".

Namen obdelave s piškotki

Namen je odvisen od zadevnega piškotka. Več podrobnosti je na voljo spodaj ali pri proizvajalcu programske opreme, ki nastavlja piškotek.

Kateri podatki se obdelujejo?

Piškotki so majhni pomočniki za različne naloge. Žal ni mogoče posplošiti, kateri podatki so shranjeni v piškotkih, vendar vas bomo o obdelanih ali shranjenih podatkih obvestili v okviru naslednje izjave o varstvu podatkov.

Obdobje shranjevanja piškotkov

Obdobje shranjevanja je odvisno od piškotka in je določeno v nadaljevanju. Nekateri piškotki se izbrišejo po manj kot eni uri, drugi pa so lahko v računalniku shranjeni več let.

Na čas shranjevanja lahko vplivate tudi sami. Vse piškotke lahko kadar koli ročno izbrišete prek brskalnika (glejte tudi "Pravica do ugovora" spodaj). Poleg tega bodo piškotki, ki temeljijo na privolitvi, izbrisani najpozneje po preklicu vaše privolitve, pri čemer zakonitost shranjevanja do takrat ostaja nespremenjena.

Pravica do ugovora - kako lahko izbrišem piškotke?

Sami se odločite, kako in ali želite uporabljati piškotke. Ne glede na to, iz katere storitve ali spletnega mesta prihajajo piškotki, imate vedno možnost izbrisati, onemogočiti ali le delno dovoliti piškotke. Na primer, piškotke tretjih oseb lahko blokirate, vse druge piškotke pa dovolite.

Če želite izvedeti, kateri piškotki so bili shranjeni v vašem brskalniku, če želite spremeniti ali izbrisati nastavitve piškotkov, lahko to najdete v nastavitvah brskalnika:

Chrome: Brisanje, aktiviranje in upravljanje piškotkov v brskalniku Chrome

Safari: Upravljanje piškotkov in podatkov o spletnem mestu s Safarijem

Firefox: Brisanje piškotkov za odstranitev podatkov, ki so jih spletna mesta shranila v vaš računalnik.

Internet Explorer: brisanje in upravljanje piškotkov

Microsoft Edge: Brisanje in upravljanje piškotkov

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga boste dovolili ali ne. Postopek se razlikuje glede na brskalnik. Navodila je najbolje poiskati v Googlu z iskalnim izrazom "Delete Cookies Chrome" ali "Deactivate Cookies Chrome" v primeru brskalnika Chrome.

Pravna podlaga

Tako imenovane "smernice za piškotke" veljajo od leta 2009. To pomeni, da je shranjevanje piškotkov Soglasje (člen 6(1)(a) DSGVO). V državah EU pa so odzivi na te direktive še vedno zelo različni. V Avstriji pa je bila ta direktiva prenesena v tretji odstavek 96. člena Zakona o telekomunikacijah (TKG). V Nemčiji Direktiva o piškotkih ni bila prenesena v nacionalno zakonodajo. Namesto tega je bila ta direktiva v veliki meri prenesena v tretji odstavek 15. člena Zakona o telemedijih (TMG).

Za nujno potrebne piškotke, tudi če ni bila dana privolitev, obstajajo zakoniti interesi (člen 6(1)(f) DSGVO), ki so v večini primerov gospodarske narave. Obiskovalcem spletnega mesta želimo zagotoviti prijetno uporabniško izkušnjo, zato so nekateri piškotki pogosto nujno potrebni.

Če se uporabljajo piškotki, ki niso nujno potrebni, se to zgodi le v primeru vašega soglasja. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(a) DSGVO.

V naslednjih razdelkih boste podrobneje obveščeni o uporabi piškotkov, če uporabljena programska oprema uporablja piškotke.

Uvod v spletno analitiko

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletne analitike
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistični podatki o dostopu, ki vsebujejo podatke, kot so lokacije dostopa, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v uporabljenem orodju za spletno analitiko.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega orodja za spletno analitiko.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletna analitika?

Na našem spletnem mestu uporabljamo programsko opremo za ocenjevanje obnašanja obiskovalcev spletnega mesta, ki se na kratko imenuje spletna analitika. Pri tem se zbirajo podatki, ki jih ponudnik analitičnega orodja (imenovanega tudi orodje za sledenje) shranjuje, upravlja in obdeluje. S pomočjo teh podatkov se ustvarjajo analize vedenja uporabnikov na našem spletnem mestu, ki so na voljo nam kot upravljavcu spletnega mesta. Poleg tega večina orodij ponuja različne možnosti testiranja. Tako lahko na primer preverimo, katere ponudbe ali vsebine so pri naših obiskovalcih najbolje sprejete. V ta namen vam v omejenem časovnem obdobju pokažemo dve različni ponudbi. Po testu (tako imenovanem testu A/B) vemo, kateri izdelek ali vsebina sta za obiskovalce naše spletne strani bolj zanimiva. Za takšne testne postopke se lahko, tako kot za druge analitične postopke, ustvarijo uporabniški profili, podatki pa se shranijo v piškotke.

Zakaj izvajamo spletno analitiko?

Z našim spletnim mestom imamo jasen cilj: želimo zagotoviti najboljšo spletno ponudbo na trgu za našo panogo. Da bi dosegli ta cilj, želimo po eni strani ponuditi najboljšo in najzanimivejšo ponudbo, po drugi strani pa poskrbeti, da se boste na naši spletni strani počutili povsem udobno. S pomočjo orodij za spletno analizo si lahko podrobneje ogledamo obnašanje obiskovalcev našega spletnega mesta in nato ustrezno izboljšamo naše spletno mesto za vas in za nas. Tako lahko na primer vidimo, koliko so naši obiskovalci v povprečju stari, od kod prihajajo, kdaj je naše spletno mesto najbolj obiskano ali katera vsebina ali izdelki so še posebej priljubljeni. Vse te informacije nam pomagajo optimizirati spletno mesto in ga tako najbolje prilagoditi vašim potrebam, interesom in željam.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki so natančno shranjeni, je seveda odvisno od uporabljenih orodij za analizo. Praviloma pa se na primer shranjujejo podatki o tem, katero vsebino si ogledate na našem spletnem mestu, katere gumbe ali povezave kliknete, kdaj prikličete stran, kateri brskalnik uporabljate, katero napravo (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.) uporabljate za obisk spletnega mesta ali kateri računalniški sistem uporabljate. Če ste se strinjali, da se lahko zbirajo tudi podatki o lokaciji, jih lahko obdeluje tudi ponudnik orodja za spletno analizo.

Poleg tega je shranjen tudi vaš naslov IP. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (DSGVO) so naslovi IP osebni podatki. Vendar je vaš naslov IP običajno shranjen psevdonimno (tj. v neprepoznavni in skrajšani obliki). Za namene testiranja, spletne analize in spletne optimizacije se načeloma ne shranjujejo neposredni podatki, kot so vaše ime, starost, naslov ali e-poštni naslov. Vsi ti podatki, če so zbrani, so shranjeni psevdonimno. To pomeni, da vas ni mogoče prepoznati kot osebo.

Naslednji primer shematično prikazuje delovanje storitve Google Analytics kot primer spletnega sledenja s kodo Java Script, ki temelji na odjemalcu.

Schematischer Datenfluss bei Google Analytics

Kako dolgo bodo posamezni podatki shranjeni, je vedno odvisno od ponudnika. Nekateri piškotki hranijo podatke le nekaj minut ali dokler ne zapustite spletnega mesta, drugi pa jih lahko hranijo več let.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakon, na primer v primeru računovodstva, se lahko ta rok hrambe tudi prekorači.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke.

Pravna podlaga

Za uporabo spletne analitike je potrebno vaše soglasje, ki smo ga pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jih lahko zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve obstaja tudi naš zakoniti interes, da analiziramo vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako tehnično in ekonomsko izboljšamo našo ponudbo. S pomočjo spletne analitike odkrivamo napake na spletnem mestu, prepoznamo napade in izboljšamo gospodarsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Ker orodja za spletno analitiko uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Informacije o posebnih orodjih za spletno analitiko, če so na voljo, so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics

Povzetek pravilnika o zasebnosti storitve Google Analytics
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistične podatke o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Več podrobnosti je na voljo v nadaljevanju tega pravilnika o zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih lastnosti
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Analytics?

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje za sledenje analizi Google Analytics (GA) ameriškega podjetja Google Inc. Za evropsko območje je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska). Google Analytics zbira podatke o vaših dejanjih na našem spletnem mestu. Ko na primer kliknete na povezavo, se to dejanje shrani v piškotek in pošlje v Google Analytics. Poročila, ki jih prejmemo iz storitve Google Analytics, nam pomagajo bolje prilagoditi naše spletno mesto in storitve vašim željam. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali orodje za sledenje in vas obvestili zlasti o tem, kateri podatki se shranjujejo in kako lahko to preprečite.

Google Analytics je orodje za sledenje, ki se uporablja za analizo prometa na našem spletnem mestu. Za delovanje storitve Google Analytics je v kodo našega spletnega mesta vgrajena koda za sledenje. Ko obiščete naše spletno mesto, ta koda zabeleži različna dejanja, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Ko zapustite naše spletno mesto, se ti podatki pošljejo na strežnike Google Analytics in se tam shranijo.

Google obdeluje podatke, mi pa prejemamo poročila o vašem uporabniškem vedenju. Ta poročila lahko med drugim vključujejo naslednje:

 • Poročila o ciljnih skupinah: S poročili o ciljnih skupinah bolje spoznamo svoje uporabnike in natančneje vemo, kdo se zanima za naše storitve.
 • Poročila o oglasih: Poročila o oglasih nam omogočajo lažje analiziranje in izboljšanje našega spletnega oglaševanja.
 • Poročila o pridobivanju: Poročila o pridobivanju nam dajejo koristne informacije o tem, kako lahko k našim storitvam pritegnemo več ljudi.
 • Poročila o vedenju: Ta nam povedo, kako sodelujete z našim spletnim mestom. Sledimo lahko vaši poti na našem spletnem mestu in povezavam, ki jih kliknete.
 • Poročila o konverzijah: Konverzija je ime za proces, v katerem zaradi tržnega sporočila izvedete želeno dejanje. Na primer, ko iz obiskovalca spletnega mesta postanete kupec ali naročnik novic. Ta poročila nam pomagajo izvedeti več o tem, kako so naša trženjska prizadevanja učinkovita za vas. Tako želimo povečati stopnjo konverzije.
 • Poročila v realnem času: Tu vedno takoj vemo, kaj se dogaja na našem spletnem mestu. Na primer, vidimo lahko, koliko uporabnikov trenutno bere to besedilo.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics?

Naš cilj na tem spletnem mestu je jasen: ponuditi vam želimo najboljše možne storitve. Pri doseganju tega cilja nam pomagajo statistični podatki in podatki iz orodja Google Analytics.

Statistično ovrednoteni podatki nam kažejo jasno sliko prednosti in slabosti našega spletnega mesta. Po eni strani lahko svoje spletno mesto optimiziramo tako, da ga zainteresirane osebe lažje najdejo v Googlu. Po drugi strani pa nam ti podatki pomagajo bolje razumeti vas kot obiskovalca. Tako natančno vemo, kaj moramo na našem spletnem mestu izboljšati, da vam lahko ponudimo najboljše možne storitve. Podatki nam pomagajo tudi pri izvajanju oglaševalskih in trženjskih ukrepov na bolj individualen in stroškovno učinkovit način. Konec koncev je smiselno, da svoje izdelke in storitve predstavimo ljudem, ki jih zanimajo.

Katere podatke shranjuje Google Analytics?

Google Analytics s kodo za sledenje ustvari naključni, edinstven ID, ki je povezan s piškotkom vašega brskalnika. Tako vas Google Analytics prepozna kot novega uporabnika. Ob naslednjem obisku našega spletnega mesta boste prepoznani kot "vračajoči se" uporabnik. Vsi zbrani podatki so shranjeni skupaj s tem uporabniškim imenom. To je tisto, kar omogoča ocenjevanje psevdonimnih uporabniških profilov.

Da bi lahko analizirali naše spletno mesto s storitvijo Google Analytics, je treba v kodo za sledenje vnesti ID nepremičnine. Podatki se nato shranijo v ustrezno lastnost. Za vsako novo ustvarjeno lastnost je lastnost Google Analytics 4 standardna. Ustvarite lahko tudi lastnost Universal Analytics. Glede na uporabljeno lastnost so podatki shranjeni za različna časovna obdobja.

Identifikatorji, kot so piškotki in ID-ji primerov aplikacij, se uporabljajo za merjenje vaših interakcij na našem spletnem mestu. Interakcije so vse vrste dejanj, ki jih izvajate na našem spletnem mestu. Če uporabljate tudi druge Googlove sisteme (na primer račun Google), so lahko podatki, pridobljeni prek storitve Google Analytics, povezani s piškotki tretjih oseb. Google ne deli podatkov Google Analytics, razen če to dovolimo mi kot upravljavec spletnega mesta. Izjeme se lahko pojavijo, če to zahteva zakon.

Google Analytics uporablja naslednje piškotke:

Ime: _ga
Vrednost: 2.1326744211.152112108422-5
Predvidena uporaba: Privzeto program analytics.js za shranjevanje ID uporabnika uporablja piškotek _ga. V osnovi se uporablja za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta.
Datum veljavnosti: Po dveh letih

Ime: _gid
Vrednost: 2.1687193234.152112108422-1
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja tudi za razlikovanje med obiskovalci spletnega mesta
Datum veljavnosti: po 24 urah

Ime: _gat_gtag_UA_
Vrednost: 1
Predvidena uporaba: Uporablja se za znižanje stopnje zahtevkov. Če je storitev Google Analytics zagotovljena prek storitve Google Tag Manager, se ta piškotek imenuje _dc_gtm_ .
Datum veljavnosti: po 1 minuti

Ime: AMP_TOKEN
Vrednost: brez podatkov
Predvidena uporaba: Piškotek vsebuje žeton, ki se lahko uporabi za pridobitev uporabniškega ID iz storitve AMP Client ID. Druge možne vrednosti pomenijo odjavo, zahtevo ali napako.
Datum veljavnosti: po 30 sekundah do enega leta

Ime: __utma
Vrednost: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Predvidena uporaba: Ta piškotek se lahko uporablja za spremljanje vašega vedenja na spletnem mestu in merjenje učinkovitosti. Piškotek se posodobi vsakič, ko se informacije pošljejo v Google Analytics.
Datum veljavnosti: Po dveh letih

Ime: __utmt
Vrednost: 1
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja kot _gat_gtag_UA_ za omejevanje hitrosti zahtevkov.
Datum veljavnosti: Po 10 minutah

Ime: __utmb
Vrednost: 3.10.1564498958
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za določanje novih sej. Posodobi se vsakič, ko se v Google Analytics pošljejo novi podatki ali informacije.
Datum veljavnosti: po 30 minutah

Ime: __utmc
Vrednost: 167421564
Predvidena uporaba: Ta piškotek se uporablja za nastavitev novih sej za obiskovalce, ki se vračajo. To je sejni piškotek, ki je shranjen le, dokler ne zaprete brskalnika.
Datum veljavnosti: Po zaprtju brskalnika

Ime: __utmz
Vrednost: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja za prepoznavanje vira prometa na našem spletnem mestu. To pomeni, da piškotek shranjuje podatke o tem, od kod ste prišli na naše spletno mesto. Morda je bila to druga stran ali oglas.
Datum veljavnosti: Po 6 mesecih

Ime: __utmv
Vrednost: Ni določeno
Predvidena uporaba: Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabniških podatkov po meri. Vedno se posodobi, ko se informacije pošljejo v Google Analytics.
Datum veljavnosti: Po dveh letih

Opomba: Ta seznam ne more biti popoln, saj Google občasno spreminja izbiro svojih piškotkov.

Tukaj vam predstavljamo pregled najpomembnejših podatkov, zbranih z orodjem Google Analytics:

Toplotne karte: Google ustvarja tako imenovane toplotne zemljevide. Toplotni zemljevidi prikazujejo točno tista območja, na katera kliknete. To nam daje informacije o tem, kje na našem spletnem mestu "potujete".

Trajanje seje: Google definira trajanje seje kot čas, ki ga preživite na našem spletnem mestu, ne da bi ga zapustili. Če ste bili neaktivni 20 minut, se seja samodejno konča.

Stopnja odboja (angleško: bounce rate): Odklon je, če si na našem spletnem mestu ogledate le eno stran in nato ponovno zapustite naše spletno mesto.

Ustvarjanje računa: Ko ustvarite račun na našem spletnem mestu ali oddate naročilo, Google Analytics zbira te podatke.

Naslov IP: Naslov IP je prikazan le v skrajšani obliki, tako da ni mogoča jasna dodelitev.

Lokacija: Z naslovom IP lahko določite državo in svojo približno lokacijo. Ta postopek se imenuje tudi določanje lokacije IP.

Tehnične informacije: Tehnični podatki vključujejo vrsto brskalnika, ponudnika internetnih storitev ali ločljivost zaslona.

Vir izvora: Google Analytics in seveda nas zanima tudi, s katerega spletnega mesta ali oglasov ste prišli na naše spletno mesto.

Drugi podatki vključujejo kontaktne podatke, morebitne ocene, predvajanje medijev (npr. ko predvajate videoposnetek prek našega spletnega mesta), deljenje vsebine prek družabnih omrežij ali dodajanje med priljubljene. Ta seznam ni popoln in služi le kot splošna usmeritev za shranjevanje podatkov v storitvi Google Analytics.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so razporejeni po vsem svetu. Večina strežnikov je v Ameriki, zato so vaši podatki večinoma shranjeni na ameriških strežnikih. Kje natančno se nahajajo Googlova podatkovna središča, si lahko preberete tukaj: https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de

Vaši podatki so porazdeljeni na različnih fizičnih nosilcih podatkov. Prednost tega je, da je mogoče podatke hitreje priklicati in da so bolje zaščiteni pred manipulacijo. V vsakem Googlovem podatkovnem središču obstajajo ustrezni programi za nujne primere za vaše podatke. Če se na primer v Googlu pokvari strojna oprema ali naravne nesreče ohromijo strežnike, je tveganje prekinitve storitev v Googlu še vedno majhno.

Obdobje hrambe podatkov je odvisno od uporabljenih lastnosti. Če uporabljate novejše lastnosti Google Analytics 4, je obdobje hrambe vaših uporabniških podatkov nastavljeno na 14 mesecev. Za druge tako imenovane podatke o dogodkih lahko izberemo obdobje hrambe 2 meseca ali 14 mesecev.

Za lastnosti Universal Analytics ima Google Analytics privzeto obdobje hrambe podatkov o uporabnikih 26 mesecev. Nato se izbrišejo vaši uporabniški podatki. Vendar imamo možnost, da sami izberemo obdobje hrambe uporabniških podatkov. V ta namen imamo na voljo pet različic:

 • Izbris po 14 mesecih
 • Izbris po 26 mesecih
 • Izbris po 38 mesecih
 • Izbris po 50 mesecih
 • Brez samodejnega brisanja

Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatki izbrišejo šele, ko v izbranem obdobju ne obiščete več našega spletnega mesta. V tem primeru se obdobje hrambe ponastavi vsakič, ko v določenem obdobju ponovno obiščete naše spletno mesto.

Po preteku določenega obdobja se podatki izbrišejo enkrat na mesec. To obdobje hrambe velja za vaše podatke, povezane s piškotki, prepoznavanjem uporabnikov in oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki domene DoubleClick). Rezultati poročanja temeljijo na zbirnih podatkih in so shranjeni ločeno od uporabniških podatkov. Agregirani podatki so združitev posameznih podatkov v večjo enoto.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

V skladu z zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov imate pravico do dostopa, posodobitve, izbrisa ali omejitve svojih podatkov. Uporabo podatkov v storitvi Google Analytics lahko preprečite tako, da z dodatkom za brskalnik deaktivirate JavaScript storitve Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Dodatek za brskalnik lahko prenesete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de prenesite in namestite. Upoštevajte, da ta dodatek onemogoča le zbiranje podatkov v storitvi Google Analytics.

Če želite na splošno deaktivirati, izbrisati ali upravljati piškotke, boste v razdelku "Piškotki" našli ustrezne povezave do ustreznih navodil najbolj priljubljenih brskalnikov.

Pravna podlaga

Za uporabo storitve Google Analytics je potrebna vaša privolitev, ki smo jo pridobili s pojavnim oknom za piškotke. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jih lahko zbirajo orodja za spletno analitiko.

Poleg privolitve imamo legitimen interes za analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta, da bi tehnično in ekonomsko izboljšali našo ponudbo. S pomočjo storitve Google Analytics prepoznamo napake na spletnem mestu, prepoznamo napade in izboljšamo ekonomsko učinkovitost. Pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Analytics uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Googlovih oglasih, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Upamo, da smo vam uspeli posredovati najpomembnejše informacije o obdelavi podatkov v storitvi Google Analytics. Če želite izvedeti več o storitvi sledenja, vam priporočamo ti dve povezavi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ in . https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Uvod v spletno trženje

Povzetek pravilnika o zasebnosti pri spletnem trženju
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Vrednotenje informacij o obiskovalcih za optimizacijo spletne ponudbe.
📓 Obdelani podatki: statistične podatke o dostopu, ki vključujejo podatke, kot so lokacije dostopov, podatki o napravi, trajanje in čas dostopa, način navigacije, način klikanja in naslovi IP. Obdelani so lahko tudi osebni podatki, kot sta ime ali e-poštni naslov. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznem orodju za spletno trženje, ki ga uporabljate.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij za spletno trženje.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je spletno trženje?

Spletno trženje se nanaša na vse ukrepe, ki se izvajajo na spletu za doseganje trženjskih ciljev, kot sta povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali sklenitev posla. Poleg tega je cilj naših ukrepov spletnega trženja pritegniti pozornost ljudi na našo spletno stran. Da bi lahko našo ponudbo predstavili številnim zainteresiranim, se zato ukvarjamo s spletnim trženjem. To običajno vključuje spletno oglaševanje, trženje vsebine ali optimizacijo za iskalnike. Za učinkovito in ciljno usmerjeno spletno trženje se shranjujejo in obdelujejo tudi osebni podatki. Po eni strani nam podatki pomagajo, da svojo vsebino prikažemo le tistim, ki jih resnično zanima, po drugi strani pa lahko merimo oglaševalsko uspešnost svojih ukrepov spletnega trženja.

Zakaj uporabljamo orodja za spletno trženje?

Svojo spletno stran želimo pokazati vsem, ki jih zanima naša ponudba. Zavedamo se, da to ni mogoče brez zavestnih ukrepov. Zato se ukvarjamo s spletnim trženjem. Obstajajo različna orodja, ki nam olajšajo delo pri ukrepih spletnega trženja in poleg tega vedno zagotavljajo predloge za izboljšave na podlagi podatkov. To nam omogoča, da svoje kampanje natančneje usmerimo v ciljno skupino. Namen teh orodij za spletno trženje, ki jih uporabljamo, je torej optimizacija naše ponudbe.

Kateri podatki se obdelujejo?

Za delovanje našega spletnega trženja in merjenje uspešnosti ukrepov se ustvarjajo uporabniški profili in podatki se shranjujejo na primer v piškotkih (to so majhne besedilne datoteke). S pomočjo teh podatkov lahko poleg klasičnega oglaševanja tudi neposredno na našem spletnem mestu prikažemo našo vsebino na način, ki vam je najbolj všeč. V ta namen obstajajo različna orodja tretjih oseb, ki ponujajo te funkcije in v skladu s tem tudi zbirajo in shranjujejo vaše podatke. Poimenovani piškotki na primer shranjujejo, katere spletne strani ste obiskali na našem spletnem mestu, koliko časa ste si ogledovali te strani, katere povezave ali gumbe ste kliknili ali s katerega spletnega mesta ste prišli do nas. Poleg tega se lahko shranijo tudi tehnične informacije. Na primer vaš naslov IP, kateri brskalnik uporabljate, s katere končne naprave obiščete naše spletno mesto ali čas, ko ste vstopili na naše spletno mesto in ko ste ga ponovno zapustili. Če ste privolili, da določimo tudi vašo lokacijo, lahko shranimo in obdelujemo tudi to.

Vaš naslov IP se shrani v psevdonimizirani obliki (tj. skrajšani). Edinstveni podatki, ki vas neposredno identificirajo kot osebo, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, so prav tako shranjeni le v psevdonimizirani obliki kot del postopkov oglaševanja in spletnega trženja. Zato vas ne moremo identificirati kot osebe, temveč imamo na voljo le psevdonimizirane podatke, shranjene v uporabniških profilih.

Piškotki se lahko namestijo, analizirajo in uporabljajo za oglaševanje tudi na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo ista oglaševalska orodja. Podatki so lahko shranjeni tudi na strežnikih ponudnikov oglaševalskih orodij.

V izjemnih primerih so lahko v uporabniških profilih shranjeni tudi edinstveni podatki (ime, e-poštni naslov itd.). Ti podatki se shranijo, če ste na primer član kanala družabnih medijev, ki ga uporabljamo za naše ukrepe spletnega trženja, in omrežje poveže predhodno prejete podatke z uporabniškim profilom.

Pri vseh oglaševalskih orodjih, ki jih uporabljamo in ki shranjujejo vaše podatke na svojih strežnikih, prejmemo samo zbirne informacije in nikoli podatkov, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče prepoznati kot posameznika. Podatki kažejo le, kako uspešni so bili oglaševalski ukrepi. Tako na primer vidimo, kateri ukrepi so vas ali druge uporabnike prepričali, da ste prišli na naše spletno mesto in tam kupili storitev ali izdelek. Na podlagi analiz lahko v prihodnosti izboljšamo svojo oglaševalsko ponudbo in jo še natančneje prilagodimo potrebam in željam zainteresiranih oseb.

Trajanje obdelave podatkov

V nadaljevanju vas bomo obvestili o trajanju obdelave podatkov, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Podatki, shranjeni v piškotkih, so shranjeni različno dolgo. Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto, drugi pa so lahko v brskalniku shranjeni več let. V ustreznih izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov običajno prejmete natančne informacije o posameznih piškotkih, ki jih uporablja ponudnik.

Pravica do ugovora

Prav tako imate pravico in možnost, da kadar koli prekličete svoje soglasje za uporabo piškotkov ali tretjih ponudnikov. To lahko storite prek našega orodja za upravljanje piškotkov ali drugih funkcij za odjavo. Zbiranje podatkov s piškotki lahko na primer preprečite tudi tako, da v brskalniku upravljate, deaktivirate ali izbrišete piškotke. Zakonitost obdelave ostaja nespremenjena do preklica.

Ker lahko spletna orodja za trženje običajno uporabljajo piškotke, vam priporočamo, da si preberete tudi naš splošni pravilnik o zasebnosti v zvezi s piškotki. Če želite natančno izvedeti, kateri vaši podatki se shranjujejo in obdelujejo, preberite izjave o zasebnosti posameznih orodij.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo tretjih ponudnikov, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko zbirajo s spletnimi trženjskimi orodji.

Prav tako imamo legitimen interes za merjenje ukrepov spletnega trženja v anonimizirani obliki, da bi s pomočjo pridobljenih podatkov optimizirali svojo ponudbo in ukrepe. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodja uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o posebnih orodjih za spletno trženje - če so na voljo - so na voljo v naslednjih razdelkih.

Google Marketing Platform (prej: DoubleClick) Pravilnik o zasebnosti

Na našem spletnem mestu uporabljamo izdelke Google Marketing Platform. Ta vključujejo različna orodja za trženje, kot so Data Studio, Ankete, Campaign Manager 360, Display & Video 360 ali Search Ads 360. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Google Inc. V evropski regiji je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Googlovih oglasih, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo izdelkov Google Marketing Platform, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Uvod v omrežja za dostavo vsebin

Povzetek pravilnika o zasebnosti v omrežjih za dostavo vsebine
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev (da se spletna stran hitreje naloži).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot je vaš naslov IP.
Več podrobnosti je na voljo spodaj in v posameznih besedilih o varstvu podatkov.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je omrežje za dostavo vsebine?

Na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovano omrežje za dostavo vsebine. Takšno omrežje se običajno imenuje CDN. CDN nam pomaga hitro in nemoteno nalagati naše spletno mesto ne glede na vašo lokacijo. Pri tem se vaši osebni podatki shranjujejo, upravljajo in obdelujejo tudi na strežnikih uporabljenega ponudnika CDN. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali storitev in njeno obdelavo podatkov. Podrobne informacije o ravnanju z vašimi podatki boste našli v ustreznem pravilniku o zasebnosti ponudnika.

Vsako omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino spletnega mesta (zlasti zelo velike datoteke) hitro in nemoteno dostaviti tudi med velikimi obremenitvami. CDN v ta namen ustvari kopijo našega spletnega mesta na vaših strežnikih. Ker so ti strežniki razporejeni po vsem svetu, je mogoče spletno stran dostaviti hitro. Zato CDN bistveno skrajša prenos podatkov v vaš brskalnik.

Zakaj za svoje spletno mesto uporabljamo omrežje za dostavo vsebine?

Hitro nalaganje spletne strani je del naše storitve. Seveda vemo, kako nadležno je, če se spletno mesto nalaga počasi kot polž. Ljudje največkrat celo izgubijo potrpljenje in pobegnejo, še preden se spletno mesto v celoti naloži. Temu se seveda želimo izogniti. Zato je hitro nalaganje spletne strani naravni del naše ponudbe spletnih strani. Z omrežjem za dostavo vsebine se naše spletno mesto v brskalniku naloži veliko hitreje. Uporaba CDN je še posebej koristna, če ste v tujini, saj se spletno mesto dostavi iz strežnika v vaši bližini.

Kateri podatki se obdelujejo?

Ko zahtevate spletno mesto ali vsebino spletnega mesta in je ta shranjena v predpomnilniku omrežja CDN, omrežje CDN preusmeri zahtevo do strežnika, ki vam je najbližje, in dostavi vsebino. Omrežja za dostavo vsebin so zgrajena tako, da je mogoče knjižnice JavaScript prenesti in gostiti v strežnikih npm in Github. Večina CDN omogoča tudi nalaganje WordPressovih vtičnikov, če so nameščeni na WordPress.org gostil. Vaš brskalnik lahko pošlje osebne podatke omrežju za dostavo vsebine, ki ga uporabljamo. To vključuje podatke, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je naložena ali čas in datum obiska strani. Te podatke zbira in shranjuje CDN. Ali se piškotki uporabljajo za shranjevanje podatkov, je odvisno od uporabljenega omrežja. Preberite besedila o varstvu podatkov za posamezno storitev.

Pravica do ugovora

Če želite popolnoma preprečiti prenos podatkov, lahko uporabite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/) v računalniku. Seveda naše spletno mesto ne bo moglo več ponujati običajnih storitev (na primer hitrega nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo omrežja za dostavo vsebin, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jih lahko zbira omrežje za dostavo vsebin.

Prav tako imamo upravičen interes za uporabo omrežja za dostavo vsebine za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Informacije o morebitnih posebnih omrežjih za dostavo vsebine so na voljo v naslednjih razdelkih.

Politika zasebnosti BootstrapCDN

Povzetek politike zasebnosti BootstrapCDN
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev (da se spletna stran hitreje naloži).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so vaš naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je bila naložena ali čas in datum obiska strani.
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je BootstrapCDN?

Da bi vam vse naše posamezne spletne strani (podstrani našega spletnega mesta) hitro in varno dostavili na vseh napravah, uporabljamo omrežje za dostavo vsebine (CDN) BootstrapCDN, odprtokodno storitev podjetja jsdelivr.com poljskega podjetja za programsko opremo ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Krakov, Poljska. Omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino, zlasti zelo velike datoteke, hitro dostaviti tudi med velikimi obremenitvami.

Zakaj uporabljamo BootstrapCDN?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi celovito in dobro delujočo storitev. To vključuje tudi hitro spletno stran. Z jsdelivr.com-CDN se vam bo naše spletno mesto naložilo veliko hitreje. Uporaba jsdelivr.com-CDN je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko stran dostavi s strežnika v bližini.

Katere podatke obdeluje BootstrapCDN?

BootstrapCDN deluje tako, da se v brskalnik dostavijo tako imenovane knjižnice JavaScript. Če brskalnik prenese datoteko iz BootstrapCDN, se med povezavo s strežnikom Bootstrap CDN posreduje vaš naslov IP. To pomeni, da se lahko pošiljajo in shranjujejo tudi osebni podatki. BootstrapCDN lahko tako zbira in shranjuje podatke o uporabniku, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je naložena ali čas in datum obiska strani. V politiki zasebnosti družbe BootstrapCDN oz. jsdelivr.com izrecno poudarjamo, da podjetje ne uporablja piškotkov ali drugih storitev sledenja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

BootstrapCDN ima strežnike v različnih državah in vaši podatki so lahko shranjeni zunaj Evropskega gospodarskega prostora. BootstrapCDN hrani osebne podatke, obdelane v našem imenu, tako dolgo, kot je potrebno za zagotavljanje ponujenih storitev, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvrševanje sporazumov.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na odgovorne osebe v BootstrapCDN.

Če želite preprečiti ta prenos podatkov, lahko uporabite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/) ali onemogočite izvajanje kod JavaScript v brskalniku. Vendar upoštevajte, da to pomeni, da spletno mesto ne more več ponujati običajnih storitev (na primer hitrega nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo BootstrapCDN, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. To soglasje je v skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko pojavijo, ko jih zbira BootstrapCDN.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo BootstrapCDN za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu uporabljamo BootstrapCDN le, če ste dali svoje soglasje.

Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni varstva za prenos podatkov v ZDA. Obdelavo podatkov v glavnem izvaja BootstrapCDN. To lahko povzroči, da podatki ne bodo obdelani in shranjeni anonimno. Poleg tega imajo lahko vladni organi ZDA dostop do posameznih podatkov. Prav tako se lahko zgodi, da so ti podatki povezani s podatki iz drugih storitev BootstrapCDN, za katere imate uporabniški račun.

Več informacij o varstvu podatkov najdete na spletnem mestu BootstrapCDN na https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net.

Politika zasebnosti jQuery CDN

Povzetek pravilnika o zasebnosti jQuery CDN
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev (da se spletna stran hitreje naloži).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot je vaš naslov IP.
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je jQuery?

Da bi naše spletno mesto in vse naše posamezne podstrani (spletne strani) hitro in nemoteno prikazali na različnih napravah, uporabljamo storitve jQuery CDN fundacije jQuery Foundation. jQuery se distribuira prek omrežja za dostavo vsebine (CDN) ameriškega podjetja StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, ZDA). Ta storitev shranjuje, upravlja in obdeluje vaše osebne podatke. V tem pravilniku o zasebnosti bomo podrobneje opisali, kateri vaši podatki se obdelujejo z uporabo jQuery CDN.

Omrežje za dostavo vsebin (CDN) je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so med seboj povezani prek interneta. Prek tega omrežja je mogoče vsebino, zlasti zelo velike datoteke, hitro dostaviti tudi med velikimi obremenitvami. jQuery na svojih strežnikih ustvari kopijo našega spletnega mesta. To omogoča čim hitrejšo dostavo našega spletnega mesta. To pomeni, da CDN skrajša prenos podatkov v brskalnik.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo jQuery?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi celovito in dobro delujočo storitev. To vključuje tudi hitro spletno stran. S programom jQuery se lahko naše spletno mesto naloži veliko hitreje. Uporaba jQueryja je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko stran dostavi iz strežnika v bližini.

Katere podatke obdeluje jQuery?

jQuery uporablja knjižnice JavaScript za hitro posredovanje vsebine našega spletnega mesta. Strežnik CDN za to naloži potrebne datoteke. Takoj ko je vzpostavljena povezava s strežnikom CDN, se vaš naslov IP zabeleži in shrani. To se zgodi le, če ti podatki niso že shranjeni v vašem brskalniku od prejšnjega obiska spletnega mesta.

V pravilniku o zasebnosti družbe StackPath je izrecno navedeno, da družba StackPath uporablja združene in anonimizirane podatke iz različnih storitev (kot je jQuery) za izboljšanje varnosti in za svoje storitve. Vendar vas ti podatki ne identificirajo kot osebo.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

jQuery ali StackPath ima strežnike v različnih državah, vaši podatki pa so lahko shranjeni v Ameriki in v Evropskem gospodarskem prostoru. Družba StackPath hrani osebne podatke, ki jih obdeluje v našem imenu, toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje ponujenih storitev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvrševanje pogodb.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na odgovorno osebo pri jQueryju.

Če ne želite, da se podatki prenašajo, lahko vedno uporabite blokatorje Java skript, kot so https://www.ghostery.com/ ali noscript.net za namestitev. Lahko pa tudi preprosto onemogočite izvajanje kod JavaScript v brskalniku. Če se odločite deaktivirati kode JavaScript, se spremenijo tudi običajne funkcije. Spletno mesto se na primer ne bo več tako hitro nalagalo.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo jQuery CDN, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko zgodi, ko jih zbere jQuery CDN.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo jQuery CDN za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Stackpath med drugim obdeluje vaše podatke tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Stackpath uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46. odstavek 2 in 3 DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov pri prejemnikih v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se družba Stackpath zavezuje, da bo pri obdelavi vaših zadevnih podatkov upoštevala evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Dodatek o varstvu podatkov družbe Stackpath, ki je skladen s standardnimi pogodbenimi klavzulami, je na voljo na https://www.stackpath.com/legal/data-processing-addendum.

Več informacij o varstvu podatkov pri podjetju StackPath najdete na https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement in jQuery v razdelku https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf.

jsdelivr.com-CDN Politika zasebnosti

jsdelivr.com-CDN Povzetek politike zasebnosti
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija delovanja naših storitev (da se spletna stran hitreje naloži).
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so vaš naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je bila naložena ali čas in datum obiska strani.
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Obdobje shranjevanja: podatki se večinoma hranijo, dokler niso več potrebni za izvajanje storitve.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je jsdelivr.com-CDN?

Da bi vam lahko posamezne spletne strani hitro in brezhibno dostavili na vseh različnih napravah, uporabljamo odprtokodne storitve jsdelivr.com poljskega podjetja za programsko opremo ProspectOne, Królewska 65A/1, 30-081, Krakov, Poljska. To je omrežje za dostavo vsebine (CDN). To je omrežje regionalno porazdeljenih strežnikov, ki so povezani prek interneta. To omogoča hitro in optimalno dostavo vsebine, zlasti velikih datotek, tudi med velikimi obremenitvami.

Zakaj uporabljamo jsdelivr.com CDN?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo ponuditi celovito in dobro delujočo storitev. To vključuje tudi hitro spletno stran. Z jsdelivr.com-CDN se vam bo naše spletno mesto naložilo veliko hitreje. Uporaba jsdelivr.com-CDN je še posebej koristna za uporabnike iz tujine, saj se lahko stran dostavi s strežnika v bližini.

Katere podatke obdeluje jsdelivr.com-CDN?

jsDelivr je strukturiran tako, da je mogoče prenesti knjižnice JavaScript, ki gostujejo na strežnikih npm in Github. Vendar pa je mogoče naložiti tudi vtičnike WordPress, če so nameščeni na WordPress.org gostil. Za zagotavljanje te storitve lahko vaš brskalnik pošilja osebne podatke jsdelivr.com jsDelivr lahko tako zbira in shranjuje uporabniške podatke, kot so naslov IP, vrsta brskalnika, različica brskalnika, katera spletna stran je naložena ali čas in datum obiska strani. V pravilniku o zasebnosti jsdelivr.com izrecno poudarjamo, da podjetje ne uporablja piškotkov ali drugih storitev sledenja.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Srverji družbe jsDelivr se nahajajo v različnih državah in vaši podatki so lahko shranjeni zunaj Evropskega gospodarskega prostora. jsDelivr bo osebne podatke, ki jih obdeluje v našem imenu, hranil toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje ponujenih storitev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvrševanje sporazumov.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do dostopa, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na odgovorne osebe na jsdelivr.com-CDN.

Če želite preprečiti ta prenos podatkov, lahko uporabite blokator JavaScript (glejte na primer https://noscript.net/). Vendar upoštevajte, da to pomeni, da spletno mesto ne more več ponujati običajnih storitev (na primer hitrega nalaganja).

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo jsdelivr.com-CDN, je pravna podlaga zadevne obdelave podatkov ta privolitev. To soglasje je v skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko zgodi, ko jih zbere jsdelivr.com-CDN.

Prav tako imamo legitimen interes, da uporabljamo jsdelivr.com-CDN za optimizacijo naše spletne storitve in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu orodje uporabljamo le, če ste v to privolili.

Za več informacij o obdelavi podatkov s strani programske storitve jsDelivr glejte politiko zasebnosti podjetja na https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net.

Predstavitev ponudnika plačil

Povzetek pravilnika o zasebnosti ponudnika plačil
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Omogočanje in optimizacija postopka plačevanja na našem spletnem mestu.
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so ime, naslov, bančni podatki (številka računa, številka kreditne kartice, gesla, TAN itd.), naslov IP in pogodbeni podatki.
Več podrobnosti je na voljo v ustreznem uporabljenem orodju ponudnika plačil.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenega ponudnika plačil
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(b) DSGVO (izpolnitev pogodbe)

Kaj je ponudnik plačil?

Na našem spletnem mestu uporabljamo spletne plačilne sisteme, ki nam in vam omogočajo varen in nemoten postopek plačila. Pri tem se lahko osebni podatki pošljejo tudi ustreznemu ponudniku plačil, kjer se shranijo in obdelajo. Ponudniki plačilnih storitev so spletni plačilni sistemi, ki omogočajo oddajo naročila prek spletnega bančništva. V tem primeru obdelavo plačila opravi ponudnik plačil, ki ste ga izbrali. Nato prejmemo informacije o opravljenem plačilu. To metodo lahko uporablja vsak uporabnik, ki ima aktiven račun spletnega bančništva s kodo PIN in TAN. Skorajda ni več bank, ki ne bi ponujale ali sprejemale takšnih načinov plačila.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo ponudnike plačilnih storitev?

Seveda vam želimo z našo spletno stranjo in integrirano spletno trgovino ponuditi najboljše možne storitve, da se boste na naši spletni strani dobro počutili in uporabljali naše ponudbe. Zavedamo se, da je vaš čas dragocen in da morajo zlasti plačilni postopki delovati hitro in nemoteno. Zato vam ponujamo različne ponudnike plačil. Izberete lahko želenega ponudnika plačil in plačate na običajen način.

Kateri podatki se obdelujejo?

Kateri podatki se obdelujejo, je seveda odvisno od posameznega ponudnika plačilnih storitev. V glavnem pa so shranjeni podatki, kot so ime, naslov, bančni podatki (številka računa, številka kreditne kartice, gesla, TAN itd.). To so podatki, ki so potrebni za izvedbo transakcije. Poleg tega se lahko shranijo tudi vsi pogodbeni podatki in podatki o uporabniku, na primer kdaj obiščete naše spletno mesto, katera vsebina vas zanima ali na katere podstrani kliknete. Vaš naslov IP in podatke o računalniku, ki ga uporabljate, shrani tudi večina ponudnikov plačilnih storitev.

Podatki se običajno shranjujejo in obdelujejo na strežnikih ponudnikov plačilnih storitev. Kot upravljavec spletnega mesta teh podatkov ne prejmemo. Obveščeni smo le o tem, ali je bilo plačilo uspešno ali ne. Za preverjanje identitete in kreditne sposobnosti lahko ponudniki plačil pošljejo podatke ustreznemu uradu. Za vse plačilne transakcije vedno veljajo poslovna načela in načela varstva podatkov zadevnega ponudnika. Zato vedno preverite splošne pogoje in pravilnik o zasebnosti ponudnika plačila. Prav tako imate pravico, da podatke kadar koli izbrišete ali popravite. Glede svojih pravic (pravica do preklica, pravica do informacij in pravica do prizadetosti) se obrnite na zadevnega ponudnika storitev.

Trajanje obdelave podatkov

O trajanju obdelave podatkov vas bomo obvestili v nadaljevanju, če bomo o tem imeli dodatne informacije. Na splošno osebne podatke obdelujemo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanje naših storitev in izdelkov. Če to zahteva zakon, na primer v primeru računovodstva, se ta rok hrambe lahko prekorači. Na primer, računovodske dokumente v zvezi s pogodbo (račune, pogodbeno dokumentacijo, računovodske izpiske itd.) hranimo 10 let (§ 147 AO), druge ustrezne poslovne dokumente pa 6 let (§ 247 HGB) po njihovem nastanku.

Pravica do ugovora

Vedno imate pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko kadar koli obrnete na odgovorno osebo uporabljenega ponudnika plačil. Kontaktne podatke lahko najdete v našem posebnem pravilniku o zasebnosti ali na spletnem mestu ustreznega ponudnika plačil.

Piškotke, ki jih ponudniki plačil uporabljajo za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na brskalnik, ki ga uporabljate, to deluje na različne načine. Upoštevajte, da postopek plačila morda ne bo več deloval.

Pravna podlaga

Za urejanje pogodbenih ali pravnih razmerij zato ponujamo naslednje (člen 6(1)(b) DSGVO) drugi ponudniki plačilnih storitev poleg tradicionalnih bančnih/kreditnih institucij. V izjavah o varstvu podatkov posameznih ponudnikov plačil (kot so na primer Plačila Amazon, Apple Pay ali Odkrijte), boste dobili podroben pregled obdelave in shranjevanja podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja o temah, povezanih z varstvom podatkov, se lahko vedno obrnete na odgovorne osebe.

Informacije o posameznih ponudnikih plačil - če so na voljo - so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti za prenos eps

Na naši spletni strani uporabljamo spletno plačilno storitev eps-Überweisung. Ponudnik storitev je avstrijsko podjetje Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Dunaj, Avstrija. Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo sistema eps-Überweisung, lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov na https://eservice.psa.at/de/datenschutzerklaerung.html.

Politika zasebnosti storitve Google Pay

Na našem spletnem mestu uporabljamo ponudnika spletnih plačil Google Pay. Ponudnik storitev je ameriško podjetje Google Inc. Na evropskem območju je za vse Googlove storitve odgovorno podjetje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska).

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov za Googlove oglaševalske izdelke (Pogoji varstva podatkov upravljavca Google Ads), ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Več o podatkih, ki se obdelujejo z uporabo storitve Google Pay, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti na https://policies.google.com/privacy.

Politika zasebnosti na blagajni Klarna

Povzetek pravilnika o zasebnosti na blagajni Klarna
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: optimizacija postopka plačila na našem spletnem mestu
📓 Obdelani podatki: Podatki, kot so ime, naslov, bančni podatki (številka računa, številka kreditne kartice, gesla, TAN itd.), naslov IP in pogodbeni podatki.
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
Obdobje hrambe: Podatki se hranijo toliko časa, kolikor jih Klarna potrebuje za namen obdelave.
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(c) DSGVO (pravna obveznost), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Klarna Checkout?

Na naši spletni strani uporabljamo spletni plačilni sistem Klarna Checkout švedske družbe Klarna Bank AB. Sedež banke Klarna Bank je na naslovu Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska. Če se odločite za uporabo te storitve, bodo osebni podatki med drugim poslani družbi Klarna, shranjeni in obdelani. V tem pravilniku o zasebnosti vam želimo predstaviti pregled obdelave podatkov, ki jo izvaja družba Klarna.

Klarna Checkout je plačilni sistem za naročila v spletni trgovini. Uporabnik izbere način plačila, Klarna Checkout pa poskrbi za celoten postopek plačila. Ko uporabnik opravi plačilo prek sistema Checkout in vnese ustrezne podatke, lahko prihodnje spletne nakupe opravi še hitreje in enostavneje. Sistem Klarna po vnosu e-poštnega naslova in poštne številke že prepozna obstoječo stranko.

Zakaj uporabljamo Klarna Checkout za naše spletno mesto?

Naš cilj na našem spletnem mestu in v integrirani spletni trgovini je, da vam zagotovimo najboljše možne storitve. Poleg splošne izkušnje na spletnem mestu in ob naših ponudbah to vključuje tudi nemoteno, hitro in varno obdelavo vaših naročil. Za to uporabljamo plačilni sistem Klarna Checkout.

Katere podatke hrani Klarna Checkout?

Ko se odločite za uporabo plačilne storitve Klarna in plačate s plačilno metodo Klarna Checkout, podjetju posredujete tudi osebne podatke. Na strani Klarna Checkout se od vas zberejo tehnični podatki, kot so vrsta brskalnika, operacijski sistem, naš spletni naslov, datum in čas, jezikovne nastavitve, nastavitve časovnega pasu in naslov IP, ki se prenesejo na strežnike družbe Klarna in tam shranijo. Ti podatki so shranjeni, tudi če naročila še niste zaključili.

Ko v naši trgovini naročite izdelek ali storitev, morate v predvidena polja vnesti osebne podatke. Te podatke obdeluje družba Klarna za obdelavo plačil. Družba Klarna lahko naslednje osebne podatke (in splošne informacije o izdelkih) hrani in obdeluje za namene preverjanja kreditne sposobnosti in identitete:

 • Kontaktni podatki: Ime in priimek, datum rojstva, nacionalna identifikacijska številka, naziv, naslov za izdajo računa in pošiljanje, e-poštni naslov, telefonska številka, državljanstvo ali plača.
 • podatke o plačilu, kot so podatki o kreditni kartici ali številka vašega računa.
 • informacije o izdelku, kot so številka pošiljke, vrsta izdelka in cena izdelka.

Poleg tega se lahko podatki zbirajo tudi neobvezno, če se za to zavestno odločite. To so na primer politična, verska ali ideološka prepričanja ali različni zdravstveni podatki.

Družba Klarna lahko poleg zgoraj navedenih podatkov sama ali prek tretjih oseb (na primer prek nas ali prek javnih podatkovnih zbirk) zbira tudi podatke o blagu ali storitvah, ki jih kupite ali naročite. To so lahko na primer številka pošiljke ali vrsta naročenega izdelka, pa tudi podatki o vaši kreditni sposobnosti, o vašem dohodku ali kreditnih subvencijah. Družba Klarna lahko vaše osebne podatke posreduje tudi ponudnikom storitev, kot so ponudniki programske opreme, ponudniki shranjevanja podatkov ali mi kot trgovec.

Pri samodejnem vnosu podatkov v obrazec so vedno vključeni piškotki. Če te funkcije ne želite uporabljati, lahko te piškotke kadar koli deaktivirate. V nadaljevanju besedila boste našli navodila, kako lahko v svojem brskalniku izbrišete, deaktivirate ali upravljate piškotke. Naši testi so pokazali, da družba Klarna neposredno ne nastavlja piškotkov. Če izberete način plačila "Klarna Sofort" in kliknete "Naroči", boste preusmerjeni na spletno mesto Sofort. Po uspešnem plačilu boste preusmerjeni na našo zahvalno stran. Naslednji piškotek je nastavljen s strani sofort.com:

ImeSOFUEB
Vrednost: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7112108422-4
Predvidena uporaba: Ta piškotek shranjuje ID vaše seje.
Datum veljavnosti: Po zaključku seje brskalnika

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Družba Klarna si prizadeva vaše podatke hraniti le v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Lahko pa se zgodi, da se podatki prenesejo tudi izven EU/EGP. Če se to zgodi, Klarna zagotavlja, da je varstvo podatkov v skladu z GDPR in da je tretja država v skladu z odločitvijo Evropske unije o ustreznosti. Podatki so vedno shranjeni, dokler jih družba Klarna potrebuje za namen obdelave.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Klarna lahko kadar koli prekličete. Vedno imate tudi pravico do obveščenosti, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov. V ta namen se morate obrniti na podjetje ali njegovo ekipo za varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov datenschutz@klarna.de stik. O spletnem mestu Klarna "Moja zahteva za varstvo podatkov" lahko se obrnete tudi neposredno na družbo Klarna.

Piškotke, ki jih lahko družba Klarna uporablja za svoje funkcije, lahko izbrišete, deaktivirate ali upravljate v svojem brskalniku. Glede na brskalnik, ki ga uporabljate, to deluje na različne načine. Pod razdelkom "Piškotki" boste našli ustrezne povezave do ustreznih navodil za najbolj priljubljene brskalnike.

Pravna podlaga

Za urejanje pogodbenih ali pravnih razmerij zato ponujamo naslednje (člen 6(1)(b) DSGVO) poleg tradicionalnih bančnih/kreditnih institucij ponuja tudi ponudnika plačilnih storitev Klarna Checkout.

Upamo, da smo vam omogočili dober pregled obdelave podatkov v družbi Klarna. Če želite izvedeti več o ravnanju z vašimi podatki, vam priporočamo, da preberete izjavo o varstvu podatkov družbe Klarna na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

Spletne storitve zemljevidov Uvod

Povzetek pravilnika o zasebnosti spletnih zemljevidnih storitev
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Izboljšanje uporabniške izkušnje
📓 Obdelani podatki: Kateri podatki se obdelujejo, je v veliki meri odvisno od uporabljenih storitev. V večini primerov so to naslov IP, podatki o lokaciji, iskalni elementi in/ali tehnični podatki. Več podrobnosti o tem najdete v ustreznih uporabljenih orodjih.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od uporabljenih orodij
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj so spletne storitve zemljevidov?

Kot razširjeno storitev uporabljamo tudi storitve spletnih zemljevidov za naše spletno mesto. Storitev Google Maps verjetno najbolje poznate, vendar obstajajo tudi drugi ponudniki, ki so specializirani za ustvarjanje digitalnih zemljevidov. Takšne storitve vam omogočajo ogled lokacij, zemljevidov poti ali drugih geografskih informacij neposredno z našega spletnega mesta. Z integrirano kartografsko storitvijo vam ni več treba zapustiti našega spletnega mesta, da bi si na primer ogledali pot do lokacije. Za delovanje spletnega zemljevida na našem spletnem mestu so deli zemljevida vključeni s kodo HTML. Storitve lahko nato prikazujejo zemljevide ulic, zemeljsko površino, zračne ali satelitske slike. Če uporabljate vgrajeno kartografsko storitev, se podatki prav tako prenesejo v uporabljeno orodje in tam shranijo. Ti podatki lahko vključujejo tudi osebne podatke.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo storitve spletnih zemljevidov?

Na splošno je naš cilj, da bi bil vaš čas na našem spletnem mestu prijeten. Seveda pa je vaš čas prijeten le, če se zlahka znajdete na naši spletni strani in hitro ter enostavno najdete vse potrebne informacije. Zato smo menili, da bi lahko sistem spletnih zemljevidov pomenil še eno pomembno izboljšavo naše spletne storitve. Ne da bi zapustili našo spletno stran, si lahko s pomočjo sistema zemljevidov preprosto ogledate opise poti, lokacije ali celo interesne točke. Seveda je zelo praktično, da lahko na prvi pogled vidite, kje se nahajamo, da nas lahko hitro in varno najdete. Kot lahko vidite, je prednosti preprosto veliko, zato storitve spletnih zemljevidov na našem spletnem mestu jasno obravnavamo kot del naših storitev za stranke.

Katere podatke hranijo spletne storitve zemljevidov?

Ko odprete stran na našem spletnem mestu, ki ima vgrajeno funkcijo spletnega zemljevida, se lahko osebni podatki prenesejo v ustrezno storitev in tam shranijo. V večini primerov je to vaš naslov IP, ki se lahko uporablja tudi za določitev vašega približnega položaja. Poleg naslova IP so shranjeni tudi podatki, kot so vneseni iskalni izrazi ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če na primer vnesete naslov za načrtovanje poti, se shranijo tudi ti podatki. Podatki niso shranjeni pri nas, temveč na strežnikih integriranih orodij. To si lahko predstavljate takole: Nahajate se na našem spletnem mestu, ko pa komunicirate s storitvijo zemljevida, ta interakcija dejansko poteka na njihovem spletnem mestu. Za pravilno delovanje storitve se v vašem brskalniku običajno nastavi vsaj en piškotek. Google Maps na primer uporablja piškotke tudi za beleženje vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje storitve in lahko prikazoval prilagojeno oglaševanje. Več o piškotkih lahko preberete v našem razdelku "Piškotki".

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Vsaka spletna storitev za izdelavo zemljevidov obdeluje različne podatke o uporabniku. Če imamo dodatne informacije, vas bomo o trajanju obdelave podatkov obvestili v nadaljevanju v ustreznih razdelkih posameznih orodij. Načeloma se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve. Google Maps na primer določene podatke shranjuje za določen čas, medtem ko morate druge podatke izbrisati sami. Pri storitvi Mapbox je na primer naslov IP shranjen 30 dni in nato izbrisan. Kot lahko vidite, vsako orodje shranjuje podatke različno dolgo. Zato vam priporočamo, da natančno preučite izjave o varstvu podatkov uporabljenih orodij.

Ponudniki uporabljajo tudi piškotke za shranjevanje podatkov o vašem uporabniškem vedenju pri uporabi storitve zemljevida. Splošne informacije o piškotkih najdete v našem razdelku "Piškotki", v besedilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov pa se lahko seznanite tudi s tem, kateri piškotki se lahko uporabljajo. V večini primerov je to le vzorčni seznam in ni popoln.

Pravica do ugovora

Vedno imate možnost in tudi pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do ugovora proti uporabi in obdelavi. Soglasje, ki ste nam ga dali, lahko kadar koli prekličete. To praviloma najlažje storite z orodjem za odobritev piškotkov. Vendar lahko uporabite tudi druga orodja za odjavo. Prav tako lahko z nekaj kliki z miško upravljate, izbrišete ali deaktivirate morebitne piškotke, ki so jih nastavili ponudniki, ki jih uporabljate sami. Vendar se lahko zgodi, da nekatere funkcije storitve ne bodo več delovale kot običajno. Od brskalnika, ki ga uporabljate, je odvisno tudi to, kako upravljate piškotke v brskalniku. V razdelku "Piškotki" najdete tudi povezave do navodil najpomembnejših brskalnikov.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo storitve spletnega zemljevida, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu s členom 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot se lahko zgodi pri zbiranju s spletno kartografsko storitvijo.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo storitve spletnega zemljevida za optimizacijo naših storitev na našem spletnem mestu. Ustrezna pravna podlaga za to je člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Storitve spletnih zemljevidov uporabljamo le, če ste za to dali soglasje. Vsekakor želimo, da se to na tej točki ponovno navede.

Informacije o posebnih storitvah spletnih zemljevidov - če so na voljo - so na voljo v naslednjih razdelkih.

Pravilnik o zasebnosti Google Maps

Povzetek pravilnika o zasebnosti v Googlovih Zemljevidih
👥 Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Obiskovalci spletnega mesta
🤝 Namen: Optimizacija učinkovitosti naših storitev
Obdelani podatki: Podatki, kot so vneseni iskalni izrazi, vaš naslov IP ter koordinate zemljepisne širine in dolžine.
Več podrobnosti je na voljo spodaj v tem pravilniku o zasebnosti.
📅 Trajanje shranjevanja: odvisno od shranjenih podatkov
⚖️ Pravna podlaga: člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev), člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi)

Kaj je Google Maps?

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps družbe Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska) je odgovoren za vse Googlove storitve v Evropi. Google Maps nam omogoča, da vam bolje prikažemo lokacije in tako prilagodimo našo storitev vašim potrebam. Z uporabo Google Maps se podatki prenesejo v Google in shranijo na Googlovih strežnikih. Na tem mestu želimo podrobneje predstaviti, kaj so Google Maps, zakaj uporabljamo to Googlovo storitev, katere podatke shranjuje in kako lahko to preprečite.

Google Maps je spletna storitev kartiranja, ki jo zagotavlja Google. Z aplikacijo Google Maps lahko v računalniku, tabličnem računalniku ali aplikaciji poiščete natančne lokacije mest, znamenitosti, nastanitev ali podjetij v spletu. Če so podjetja predstavljena v storitvi Google My Business, so poleg lokacije prikazane tudi dodatne informacije o podjetju. Če želite prikazati, kako priti do tja, lahko dele zemljevida lokacije vključite v spletno mesto z uporabo kode HTML. Google Maps prikazuje zemeljsko površje kot zemljevid ulic ali kot zračno ali satelitsko sliko. Zaradi slik Street View in visokokakovostnih satelitskih posnetkov so možne zelo natančne predstavitve.

Zakaj na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps?

Vsa naša prizadevanja na tem spletnem mestu so usmerjena v to, da vam zagotovimo koristno in smiselno preživljanje časa na našem spletnem mestu. Z integracijo Google Maps vam lahko zagotovimo najpomembnejše informacije o različnih lokacijah. Na prvi pogled lahko vidite, kje se nahajamo. Navodila vam bodo vedno pokazala najboljšo ali najhitrejšo pot do nas. Prikličete lahko navodila za pot z avtomobilom, javnim prevozom, peš ali s kolesom. Zagotavljanje Googlovih zemljevidov je za nas del naših storitev za stranke.

Katere podatke shranjuje Google Maps?

Da lahko Google Maps v celoti ponuja svoje storitve, mora zbirati in shranjevati vaše podatke. To vključuje vnesene iskalne izraze, vaš naslov IP ter koordinate zemljepisne širine in dolžine. Če uporabljate funkcijo načrtovanja poti, se shrani tudi vneseni začetni naslov. Vendar se ti podatki shranjujejo na spletnih mestih Google Maps. O tem vas lahko le obvestimo, ne moremo pa na to vplivati. Ker smo v naše spletno mesto vključili Google Maps, Google v vaš brskalnik nastavi vsaj en piškotek (ime: NID). Ta piškotek shranjuje podatke o vašem uporabniškem vedenju. Google te podatke uporablja predvsem za optimizacijo lastnih storitev in zagotavljanje individualnega, prilagojenega oglaševanja.

Naslednji piškotek je v vašem brskalniku nameščen zaradi integracije storitve Google Maps:

Ime: NID
Vrednost: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ112108422-5
Predvidena uporaba: Google uporablja NID za prilagajanje oglasov vašim iskanjem v Googlu. S pomočjo piškotka si Google "zapomni" vaše najpogosteje vnesene iskalne poizvedbe ali vaše prejšnje interakcije z oglasi. Tako boste vedno prejemali prilagojene oglase. Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja za zbiranje vaših osebnih nastavitev za namene oglaševanja.
Datum veljavnosti: Po 6 mesecih

Opomba: Za popolnost shranjenih podatkov ne moremo jamčiti. Zlasti pri uporabi piškotkov sprememb ni mogoče nikoli izključiti. Za identifikacijo piškotka NID je bila ustvarjena ločena preskusna stran, na kateri so bili vključeni samo Google Maps.

Kako dolgo in kje so podatki shranjeni?

Googlovi strežniki so nameščeni v podatkovnih središčih po vsem svetu. Vendar je večina strežnikov v Ameriki. Zato se vaši podatki vse pogosteje shranjujejo tudi v ZDA. Tukaj lahko natančno preberete, kje se nahajajo Googlovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de

Google podatke razpošilja na različne nosilce podatkov. To pomeni, da je mogoče podatke hitreje priklicati in da so bolje zaščiteni pred morebitnimi poskusi manipulacije. Vsak podatkovni center ima tudi posebne programe za nujne primere. Če na primer pride do težav z Googlovo strojno opremo ali če se zaradi naravne nesreče strežniki ustavijo, bodo podatki v vsakem primeru ostali zaščiteni.

Google nekatere podatke shranjuje za določeno časovno obdobje. Za druge podatke Google ponuja le možnost, da jih izbrišete ročno. Poleg tega podjetje anonimizira tudi informacije (kot so podatki o oglaševanju) v strežniških dnevnikih, tako da po 9 oziroma 18 mesecih izbriše del naslova IP in informacije o piškotkih.

Kako lahko izbrišem svoje podatke ali preprečim njihovo shranjevanje?

S samodejnim brisanjem podatkov o lokaciji in dejavnostih, ki bo uvedeno leta 2019, bodo podatki o lokaciji in dejavnostih v spletu/aplikacijah shranjeni 3 ali 18 mesecev - odvisno od vaše odločitve - in nato izbrisani. Poleg tega lahko te podatke kadar koli ročno izbrišete iz zgodovine prek svojega Google računa. Če želite popolnoma preprečiti sledenje lokaciji, morate v Googlovem računu začasno prekiniti razdelek "Spletne dejavnosti in dejavnosti aplikacij". Kliknite "Podatki in prilagajanje" in nato možnost "Nastavitev dejavnosti". Tu lahko vklopite ali izklopite dejavnosti.

Posamezne piškotke lahko deaktivirate, izbrišete ali upravljate tudi v brskalniku. Odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, to vedno deluje nekoliko drugače. V razdelku "Piškotki" boste našli ustrezne povezave do navodil za uporabo najbolj priljubljenih brskalnikov.

Če na splošno ne želite piškotkov, lahko brskalnik nastavite tako, da vas vedno obvesti, ko bo nastavljen piškotek. Tako se lahko za vsak posamezen piškotek odločite, ali ga dovolite ali ne.

Pravna podlaga

Če ste privolili v uporabo Google Maps, je pravna podlaga za ustrezno obdelavo podatkov ta privolitev. V skladu z člen 6(1)(a) DSGVO (privolitev) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko zgodi med zbiranjem s strani Google Maps.

Prav tako imamo legitimen interes za uporabo Googlovih zemljevidov za optimizacijo naših spletnih storitev. Ustrezna pravna podlaga za to je Člen 6(1)(f) DSGVO (zakoniti interesi). Kljub temu Google Maps uporabljamo le, če ste za to dali soglasje.

Google vaše podatke med drugim obdeluje tudi v ZDA. Poudarjamo, da v skladu z mnenjem Sodišča Evropskih skupnosti trenutno ni ustrezne ravni zaščite za prenos podatkov v ZDA. To je lahko povezano z različnimi tveganji za zakonitost in varnost obdelave podatkov.

Google uporablja tako imenovane standardne pogodbene klavzule (= člen 46(2) in (3) DSGVO) kot podlago za obdelavo podatkov za prejemnike s sedežem v tretjih državah (zunaj Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, tj. zlasti v ZDA) ali prenos podatkov tja. Standardne pogodbene klavzule (Standard Contractual Clauses - SCC) so predloge, ki jih je pripravila Komisija EU in so namenjene zagotavljanju skladnosti vaših podatkov z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenesejo v tretje države (na primer ZDA) in tam shranijo. S temi klavzulami se Google zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov spoštoval evropsko raven varstva podatkov, tudi če so podatki shranjeni, obdelani in upravljani v ZDA. Te klavzule temeljijo na izvedbenem sklepu Komisije EU. Odločitev in ustrezne standardne pogodbene klavzule lahko med drugim najdete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pogoji obdelave podatkov v Googlovih oglasih, ki se nanašajo na standardne pogodbene klavzule, so na voljo na https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Če želite izvedeti več o Googlovi obdelavi podatkov, vam priporočamo, da si preberete Googlov pravilnik o zasebnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vsa besedila so zaščitena z avtorskimi pravicami.

Vir: Ustvarjeno z Generator za zaščito podatkov iz AdSimple