Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

§1 Uporaba za podjetnike in opredelitve pojmov

(1) Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave med nami in potrošnikom v skladu s členom 1(1)(2) KSchG v različici, veljavni v času naročila.

§2 Sklenitev pogodbe, hramba besedila pogodbe

(1) Za naročila, oddana prek spletne trgovine http://lukabadmintonshop.com, veljajo naslednja pravila o sklenitvi pogodbe.

(2) V primeru sklenitve pogodbe začne pogodba veljati z


Luka Wraber
Wiener Strasse 68/12
2340 Mödling
Avstrija

uresničiti.

(3) Predstavitev blaga v naši spletni trgovini ne pomeni pravno zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe z naše strani, temveč je le nezavezujoče povabilo potrošniku, da naroči blago. Z naročilom želenega blaga potrošnik predloži zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
(4) Ob prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednja pravila: Potrošnik poda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe, ko uspešno izvede postopek naročila v naši spletni trgovini.

Naročilo je oddano v naslednjih korakih:

1) Izbira želenega blaga
2) Potrdite s klikom na gumb "Dodaj v košarico".
3) Preverjanje podatkov v nakupovalni košarici
4) pritisk na gumb "Pojdi na blagajno"
5) Registracija in vnos podatkov za zaračunavanje ter plačilnih informacij
6) Zavezujoča predložitev naročila s klikom na gumb "Naročilo s stroški".

Pred zavezujočo oddajo naročila se lahko potrošnik vrne na spletno stran, na kateri so zapisani njegovi podatki, in popravi vnosne napake ali prekliče postopek naročila tako, da zapre spletni brskalnik s pritiskom na gumb "nazaj" v spletnem brskalniku, ki ga uporablja po preverjanju svojih podatkov. Prejem naročila nemudoma potrdimo z avtomatsko ustvarjenim elektronskim sporočilom ("potrditev naročila"). S tem sprejemamo vašo ponudbo.

(5) Shranjevanje besedila pogodbe za naročila prek naše spletne trgovine: Shranimo besedilo pogodbe in vam po e-pošti pošljemo podatke o naročilu. Splošne pogoje poslovanja si lahko kadar koli ogledate tudi na spletni strani https://lukabadmintonshop.com/de/agb/. Svoja pretekla naročila si lahko ogledate v našem območju za stranke v razdelku Moj račun -> Moja naročila.


§3 Cene, stroški pošiljanja, plačilo, rok plačila

(1) Navedene cene ne vključujejo zakonsko določenega DDV. Prodajalec je oproščen plačila DDV kot malo podjetje - ureditev za mala podjetja v skladu s členom 6(1), vrstica 27 UstG. Lahko se dodajo morebitni stroški pošiljanja.

(2) Potrošnik ima možnost plačila s kreditno kartico (Visa, Mastercard, American Express) in s takojšnjim bančnim nakazilom.

§4 Dostava

(1) Če v opisu izdelka ni jasno navedeno drugače, so vsi izdelki, ki jih ponujamo, pripravljeni za takojšnjo odpremo. Dostava bo opravljena najpozneje v 6 delovnih dneh. V primeru plačila vnaprej začne rok dobave teči naslednji dan po plačilnem nalogu banki, ki ji je bilo nakazilo naročeno, v primeru vseh drugih načinov plačila pa naslednji dan po sklenitvi pogodbe. Če rok pade na soboto, nedeljo ali državni praznik na kraju dostave, se rok izteče naslednji delovni dan.

(2) Nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega predmeta preide na kupca šele z izročitvijo predmeta kupcu, tudi v primeru prodaje z odpremo.

§5 Ohranitev lastništva

Lastništvo nad blagom obdržimo do popolnega plačila nakupne cene.

****************************************************************************************************

§6 Pravica stranke kot potrošnika do odstopa od pogodbe:

Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Potrošniki imajo pravico do odstopa od pogodbe v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti:

Pravilnik o odpovedi


Pravica do umika

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago.

Če želite uveljavljati pravico do umika, nam morate poslati
Luka Wraber
Wiener Strasse 68/12
2340 Mödling
Avstrija
E-naslov office@lukawraber.com

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za izplačilo, ki pa ni obvezen.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali stroškov.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Vračilo je mogoče le za blago v originalni embalaži.
Konec pravilnika o odpovedi

****************************************************************************************************

§7 Obrazec za preklic

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite preklicati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

Za :
Luka Wraber
Wiener Strasse 68/12
2340 Mödling
Avstrija

E-naslov office@lukawraber.com

(*) odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)

_____________________________________________________

Naročeno (*)/prejeto (*)

__________________

Ime potrošnika(-ov)

_____________________________________________________

Naslov potrošnika(-ov)


_____________________________________________________

Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru obvestila na papirju)

__________________

Datum

__________________

(*) Neustrezno črtajte.

§8 Garancija

Veljajo zakonski predpisi o jamstvu.

§9 Veljavno pravo in pristojnost

To pogodbeno razmerje temelji na avstrijskem pravu. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in kolizijskih pravil je izključena. Izključna pristojnost je na Dunaju.